St-Augustinus Wilrijk

Responsable Kiwanis Mechelen BEIAARD


28/5/2004 : Kiwanis Pop - Sint Augustinus
Op vrijdag 28 mei werd het 'Kiwanis pop' project officieel opgestart in de afdeling pediatrie van het Sint Augustinus ziekenhuis te Wilrijk. De pop is ongeveer 30cm groot en gevuld met polyester of katoen. In een eerste fase werden reeds een 200-tal van deze poppen aan de afdeling pediatrie geschonken. De kiwanis pop wordt gebruikt om jonge patiëntjes figuurlijk aan te tonen welke ingreep zij zullen ondergaan : het opzetten van een zuurstofmasker, het aanbrengen van hechtingen, het aanleggen van een infuus, het nemen van een bloedstaal zijn een aantal ingrepen dewelke op de pop kunnen getoond worden. Het kind zal enerzijds minder angst hebben voor de ingreep en anderzijds kan het steun genieten van een nieuw 'vriendje' tijdens het ziekenhuisverblijf. Anny Vanderhoeght, psycho-sociaal begeleidster en Sophie van Antwerpen, afdelingshoofd pediatrie, vertelden over hun zeer positieve ervaringen met de Kiwanis pop. We kunnen hierbij samenvatten dat de pop een zeer belangrijk communicatiemiddel is voor het verwerken van emoties tussen de leefwereld van het kind enerzijds, en de verpleegkundigen anderzijds. De kinderen nemen hun popje mee naar huis en hebben zodoende een tastbare herinnering aan hun verblijf op de afdeling. Een opmerkelijke anekdote is het verhaal van een kind met psychologische problemen dat zijn popje een tweeledige gemoedsgesteldheid gaf : aan één zijde tekende het een 'verdrietpopje ' en aan de andere zijde een 'blijpopje'...